«

»

May 12

Tungkulin naming manunulat

Noreilyn Wangdali
Bangaan National High School
(First Place, Feature Writing, Filipino, DSPC 2009)

“Ang pluma ay pag-asa.”

Ito ang kaisipang pinaninindigan naming mga studyanteng manunulat ng kahit isang simpleng pampaaralang pahayagan ngunit nakakaapekto sa bawat indibidwal ng lipunang aming ginagalawan.

Bilang mga estudyanteng manunulat, tungkulin naming magbigay ng tapat na inpormasyon, magpahayag ng opinyon, at mang-aliw sa mga mambabasa.  Pero isa din sa mga higit naming binibigyang pansin ay ang makatulong sa paglutas sa pandaigdigang krisis na kinakaharap ng hindi lang ng sariling bayan ngunit ng buong mundo lalong-lalo na sa mga problemang pangkalikasan.

Sa pamamagitan ng pagsulat, kahit papaano ay naipapaalam namin sa aming mga mambabasa ang ilan sa mga isyung dapat nating bigyang pansin sa ating buhay.  Kabilang na rito ang pagkakalbo ng ating kagubatan, walang habas na pagkalat ng dumi sa kalupaan, katubigan at kahanginan, at iba pa na nagdudulot ng mga bagay-bagay na tayo rin ang higit na natatamaan.  Unti-unti nang nagbabago ang klima sa ibat-ibang parte ng mundo at tumitindi na rin ang epekto ng kalamidad sa atin na kadalasa’y nakakawasak ng milyung-milyong ari-arian at kumikitil ng maraming buhay.  Galit na ang kalikasan ngunit hindi pa naman huli ang lahat.

Ang kasabihang “ako ang simula ng pagbabago” ay nanghihikayat sa bawat isa sa atin na kahit sa maliit na paraan, umaksyon tayo para sa kinabukasan.  Ang simpleng pagpulot ng dumi o paglagay ng kalat sa tamang lalagyan ay maituturing nang kabayanihan.  Katulad rin sa larangan ng pagsusulat, ang simpleng mga kaisipang naibabahagi naming mga manunulat tungkol sa ating kalikasan ay nakakaimpluwensya sa kapwa tao.  Kahit papaano’y nakakatulong kami para ipamulat sa mga mambabasa ang nangyayari sa ating kalikasan.  Sa gayon, nasa tao rin kung anong dapat niyang gawin, kung alam niyang magpahalaga sa mga bagay na dapat pahalagahan.

Sabi nga nila, ang mga manunulat ang “modernong Rizal” sapagkat sa pamamagitan ng panulat, naipapahayag ang mga sakit ng lipunan at naitataguyod ang pagprotekta at pagmamahal sa kalikasan.